Begrippenlijst

A

Een aankoopmakelaar begeleidt u bij het kopen van een woning. De aankoop makelaar staat aan uw kant. Want de verkoop makelaar is in opdracht van de verkoper en zal daarom altijd handelen in het belang van de verkoper. Onze makelaars gaan met u mee naar een bezichtiging, overleggen met u over de woning, kunnen namens u een bod uitbrengen en begeleiden u bij het hele proces. Een bijkomend voordeel van een aankoopmakelaar is het netwerk. De aankoopmakelaar is een spin in het web en legt het contact met bijvoorbeeld de hypotheek adviseur, taxateur en notaris. Hierdoor kan er snel geschakeld worden.    
De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.

B

Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 

De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Mocht u gebruik wensen te maken van de wettelijke bedenktijd, kan het verstandig zijn dit schriftelijk te doen, aangezien de bewijslast moeilijk is, indien u dit mondeling doet.

C

 De makelaarscourtage is de vergoeding voor de makelaar bij de aankoop of  verkoop van uw huis

H

Een hypotheek is een lening van geld waarbij meestal onroerend goed als onderpand dient. Een geldlening waaraan een hypotheek verbonden is heet een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, maar in het gewone spraakgebruik vaak ook hypotheek genoemd.

K

Kosten koper (k.k.) betekent, dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper bedraagt circa 6 % van de koopprijs van de aangekochte woning. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 

- 2% Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien u een woning koopt.

Voor vragen kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht! 

T

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname, vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving, en de ervaring van de taxateur.

Lees verder op:  https://makelaardijopmaat.nl/5-95c6/taxaties